Thời sự huyện Lăk ngày 20/01/2022

  1. Ban thường vụ huyện ủy huyện Lăk tổng kết công tác phát động quần chúng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
  2. UBMTTQVN huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
  3. Toà án nhân dân huyện Lăk tổ chức hội nghị triển khai công tác toà án năm 2022
  4. Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại xã Đăk Liêng
  5. Chương trình tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
  6. Huyện Lắk tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
  7. Xây dựng nông thôn mới ở xã Buôn Triết – làm gì để hoàn thành những tiêu chí khó