Thời sự huyện Lắk ngày 19/10/2023

  1. Hội nghị giao ban báo cáo viên huyện Ủy, công tác tuyên giáo, khoa giáo, dư luận xã hội quý III năm 2023
  2. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của đảng các cấp, đợt X năm 2023
  3. Khát vọng thoát nghèo của huyện Lắk anh hùng./.