Thời sự huyện Lăk ngày 19/08/2021

  1. Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly
  2. Lãnh đạo huyện thăm tặng quà khu cách ly tập trung tạm thời xã Đăk Liêng và xã Buôn Triết
  3. UBND huyện thăm hỏi, tặng quà các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện
  4. Thanh niên thị trấn làm kính chắn giọt bắn và tai giả tặng lực lượng phòng, chống dịch
  5. Nông dân xã Buôn Triết tăng cường thăm đồng chăm sóc và bảo vệ lúa Hè thu
  6. Cô giáo về hưu trồng rau an toàn trong nhà lưới
  7. Kỳ nghỉ hè “Trong nhà” theo đúng nghĩa của trẻ em trong mùa Covid