Thời sự huyện Lăk ngày 16/6/2020

Nội dung chương trình:

  1. Đảng bộ xã Yang tao tổ chức đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
  3. Đại hội Đảng bộ xã Đăk Liêng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  4. Đại hội chi bộ Kiểm lâm, đại hội chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020 -2025
  5. Đại hội chi đoàn cơ quan chính quyền khóa I, nhiệm kỳ 2020 – 2022