Thời sự huyện Lăk ngày 15/9/2022

  1. Đại hội chi bộ văn phòng lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
  2. Đoàn công tác huyện uỷ kiểm tra việc chuyển đổi cây trồng tại các xã
  3. Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ  tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện Lắk
  4. Phát hiện và tiêu huỷ nhiều sản phẩm hết hạn sử dụng
  5. Tặng cây trồng và cam kết đầu ra sản phẩm cho bà con huyện Lắk
  6. Chi cục thuế khu vực Lăk – Krông Bông tổ chức tuyên truyền lưu động ứng dụng thuế điện tử trên nền tảng thiết bị di động (Etax Mobile)