Thời sự huyện Lăk ngày 15/7/2022

  1. Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022
  2. UBMTTQ Việt Nam huyện bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đắk Phơi
  3. Bế giảng lớp học bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện Lắk năm 2022
  4. Huyện đoàn Lắk ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2022
  5. Họp ban chỉ đạo tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại huyện Lắk
  6. Triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc năm 2022
  7. Họp ban chỉ đạo Đại hội Cựu chiến binh huyện Lăk khoá VII và Đại hội Đoàn TNCSHCM