Thời sự huyện Lắk ngày 15/11/2023

 1. BCĐ Cải cách hành chính Quốc gia tổ chức họp trực tuyến phiên họp thứ sáu
 2. Kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 3. Tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển du lịch tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 4. Công bố Quyết định kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị của huyện Lắk
 5. Huyện Lăk tổ chức điểm – Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại buôn Buôn Tría xã Buôn Tría
 6. Khai giảng Lớp tập huấn, truyền dạy nghề gốm truyền thống, tại xã Yang Tao
 7. Lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho trẻ em mô côi có hoàn cảnh khó khăn, tại xã Nam Ka
 8. Tuyên truyền An toàn giao thông tại Trường THCS Chu Văn An, xã Yang Tao
 9. Buôn Yuk La xã Đăk Liêng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
 10. Sôi nổi  hoạt động luyện tập văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
 11. Thông điệp An toàn giao thông năm 2023./.