Thời sự huyện Lăk ngày 14/6/2022

  1. HĐND huyện Lăk khoá XII, nhiệm kỳ 2021 -2026  tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất
  2. Lễ công bố và trao quyết định chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức địa chính – xây dựng cấp xã năm 2022
  3. Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
  4. UBND xã Buôn Triết và hợp tác xã tuấn nguyên tặng cây giống triển khai mô hình trên địa bàn xã
  5. Trường mầm non Vành Khuyên xã Buôn Triết tặng con giống cho buôn kết nghĩa
  6. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước tại các buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (PT)
  7. Sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao sau đại dịch Covid 19
  8. Khơi dậy tinh thần vượt khó thoát nghèo từ việc trao sinh kế
  9. Hội CCB huyện thực hiện phong trào “cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (PT)