Thời sự huyện Lăk ngày 14/12/2022

  1. BTV huyện uỷ trao tiền hỗ trợ từ quỹ tiết kiệm làm theo lời bác cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nam Ka
  2. Ban chỉ huy quân sự huyện Lắk chi trả chế độ 1 lần theo quyết định của thủ tướng chính phủ
  3. Ban dân tộc HĐND huyện giám sát công tác xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho trạm y tế xã Yang Tao
  4. Đảng ủy xã Nam Ka tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2022
  5. Sơ kết mô hình sản xuất lúa thương phẩm an toàn theo tiêu chuẩn Vietgap
  6. Những nổ lực trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện Lắk