Thời sự huyện Lăk ngày 14/09/2021

  1. Nhiều diện tích lúa bị ngập do mưa lớn
  2. Huyện Lăk: Trên 360 ha Lúa hè thu 2021 bị ngập do ảnh hưởng mưa lũ
  3. Mưa lũ gây ngập lụt nhiều diện tích lúa Hè thu đang vào vụ thu hoạch trên địa bàn xã Buôn Tría Và Buôn Triết
  4. UBND huyện họp xem xét giải quyết việc người dân tự ý đặt tấm đan trên mặt mương thoát nước lũ tại xã Đăk Liêng
  5. Ngăn chặn, xử lý hành vi sửa chữa, xây dựng công trình trái phép tại thị trấn Liên Sơn
  6. Họp trực tuyến cấp tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid 19 và xây dựng phương án dạy học trong điều kiện dịch bệnh
  7. Trạm khuyến nông huyện tập huấn cho người dân ở Ea Rbin, Nam Ka về kỹ thuật chăm sóc cây ăn trái
  8. 1100 cây Mít thái cho bà con xã Yang tao từ nguồn xã hội hoá