Thời sự huyện Lăk ngày 13/10/2022

  1. Hội nghị giao ban các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc huyện uỷ quý III năm 2022
  2. Hội nghị giao ban các ban xây dựng đảng, văn phòng huyện uỷ, trung tâm chính trị, mặt trận và các đoàn  thể chính trị – xã hội, các hội đặc thù huyện quý III/2022
  3. Phó chủ nghiệm uỷ ban kiểm tra huyện uỷ Lăk tặng 1000 cây sầu riêng DONA cho xã Buôn Tría và xã Buôn Triết
  4. Xã Buôn Tría khẩn trương khắc phục đoạn bờ bao sông Krông Ana có nguy cơ cao bị vỡ ảnh hưởng đến sản xuất
  5. Trường THPT Lăk tổ chức hội thao giáo dục quốc phòng – an ninh
  6. Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam – Chi nhánh Ban mê hỗ trợ cây trồng cho người dân buôn Dơng Kriêng
  7. Phỏng vấn: Ông Nguyễn Văn Truyền – trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện Lắk