Thời sự huyện Lăk ngày 13/01/2022

  1. Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Lăk năm 2021
  2. Hội đồng nhân dân Thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 3
  3. Đảng ủy xã Yang Tao tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021
  4. Hội đồng nhân dân xã Bông Krang tổ chức kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  5. Sở tư pháp tổng kết công tác năm 2021
  6. Qũy thiện tâm thuộc tập đoàn Vingroup trao tặng 400 suất quà cho hộ nghèo huyện Lăk
  7. Thích nghi với tình hình dịch bệnh, bà con xã Đăk Nuê tích cực ra đồng sản xuất
  8. Huyện Lăk đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương