Thời sự huyện Lăk ngày 12/5/2022

  1. Hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5, BCH trung ương đảng khoá XIII
  2. Họp ban chỉ đạo đại hội cựu chiến binh huyện Lăk khoá VII
  3. Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng các cấp đợt 5/2022
  4. Phụ nữ xã Buôn Tría hưởng ứng, thực hiện tốt nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ huyện
  5. Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Đăk Lăk thăm tặng quà chùa Quảng Trạch
  6. Hội nông dân xã Đăk Nuê thăm mô hình trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê ở thôn yên thành II
  7. Phỏng vấn Bác Sĩ Phạm Phú Anh – Phó giám đốc trung tâm y tế huyện về công tác tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi