Thời sự huyện Lắk ngày 12/02/2024

Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông: Chủ động, quyết liệt triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Thuế năm 2023