Thời sự huyện Lắk ngày 11/8/2023

  1. Đoàn đại biểu tham gia tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam trải nghiệm thực tế tại huyện Lắk
  2. UBND tỉnh họp trực tuyến chuyên đề về xây dựng cơ bản
  3. Khảo sát hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu tại Buôn Jun, thị trấn Liên Sơn
  4. Đoàn kiểm tra 2042 của huyện Uỷ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Trường mẫu giáo Hoạ Mi
  5. Đoàn kiểm tra 2043 của huyện Uỷ kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại Trường THCS Võ Thị Sáu
  6. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
  7. Đoàn Thanh niên thị trấn Liên Sơn góp phần xây dựng đô thị văn minh
  8. Nông dân huyện Lắk phấn khởi vì sầu riêng được giá./.