Thời sự huyện Lắk ngày 11/10/2023

  1. Tỉnh Hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ tháng 9 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023
  2. Hội nghị giao ban các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện Uỷ, Trung tâm chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị – Xã hội, các hội đặc thù huyện 9 tháng năm 2023
  3. Sơ kết nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội bảo đảm Quốc phòng An ninh 9 tháng năm 2023
  4. Lễ công bố Quyết định của UBND huyện về công tác cán bộ
  5. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh Ủy, của Ban Thường vụ huyện Ủy
  6. Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2023
  7. Lễ khởi công xây dựng “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh nghèo, vượt khó tại buôn KDiê I, xã Đắk Nuê
  8. Xã Buôn Tría tổ chức Giải bóng chuyền nam kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam
  9. Xã Buôn Triết sôi nổi tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền nam
  10. Đoàn Xã Krông Nô tổ chức Giao lưu bóng đá nam kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam./.