Thời sự huyện Lắk ngày 10/7/2024

  1. Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị
  2. Công an huyện Lắk đẩy mạnh việc thu nhận hồ sơ và cấp Căn cước cho Nhân dân theo Luật Căn cước năm 2023
  3. Ngân hàng Chính sách xã hội làm việc với huyện Lăk
  4. Tập huấn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cán bộ, đội xung kích phòng chống thiên tai trên địa bàn xã Buôn Triết
  5. Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện chuẩn bị các nộ dung phục vụ họp sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
  6. Đảng uỷ thị trấn Liên Sơn sơ kết 06 tháng đầu năm 2024
  7. Dán decal phản quang cho phương tiện xe máy cày tại xã Yang Tao./.