Thời sự huyện Lăk ngày 10/02/2023

  1. Họp ban chỉ đạo, ban tổ chức lễ hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 năm 2023
  2. Hướng dẫn triển khai dự án 8 “thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”
  3. Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cơ sở tại các đơn vị trường học xã Buôn Triết
  4. Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khoá XII, HĐND xã buôn triết khoá XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  5. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học, năm học 2022-2023
  6. UBMTTQVN xã Buôn Tría tổ chức lễ bàn giao con giống thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ cho các hộ nghèo
  7. Những con đường thị trấn Liên Sơn rực rỡ sắc xuân
  8. Nông dân xã Yang Tao phấn khởi ra đồng sản xuất vụ Đông Xuân