Thời sự huyện Lăk ngày 10/02/2022

  1. Huyện Lăk – thích ứng linh hoạt thúc đẩy phát triển kinh tế
  2. Ghi nhận nhiều F0 trong tết nguyên đán –xã Buôn Tría triển khai cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà
  3. Diện mạo mới trên cánh đồng ở buôn yuk, xã đắk liêng
  4. Đồng bào tôn giáo buôn Chiêng Kao hăng hái tham gia phát triển kinh tế
  5. Công tác khám chữa bệnh tại trung tâm y tế huyện
  6. Xã Bông Krang vượt khó nỗ lực xây dựng NTM