Thời sự huyện Lăk ngày 10/02/2020

Nội dung chương trình:

  1. Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam
  2. Huyện Lăk – Nô nức ngày hội tòng quân
  3. Hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản về triển khai hệ thống thông tin báo cáo chính phủ