Thời sự huyện Lăk ngày 09/6/2020

Nội dung chương trình:

  1. Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 BCH trung ương
  2. Đại hội Đảng bộ xã Nam Ka lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  3. Đại hội Đảng bộ thị trấn Liên sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  4. Đại hội chi bộ Bảo hiểm xã hội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  5. Hội nghị biểu dương cán bộ hội người cao tuổi tiêu biểu, giai đoạn 2015 – 2019