Thời sự huyện Lăk ngày 09/03/2021

Nội dung:

  1. Công đoàn huyện uỷ toạ đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
  2. Đại Hội người cao tuổi xã Yang Tao khoá IV, NK 2021 – 2026
  3. Họp ban chỉ đạo tổ chức tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư huyện Lăk 2021
  4. Huyện đoàn thăm tặng quà đồn biên phòng Yok Dôn (749)
  5. Huyện Lắk: Tăng cường tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thanh niên trong nhà trường
  6. Người dân Buôn Yuk, xã Đắk Liêng tích cực hưởng ứng trồng hoa
  7. Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú TDP 3 thị trấn Liên Sơn đi đầu trong phong trào khuyên góp làm đường cờ dọc tuyến đường QL27
  8. Tập huấn tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021