Thời sự huyện Lắk ngày 08/9/2023

  1. Họp giao ban thường trực HĐND huyện để thông qua dự thảo kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội Đồng Nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu
  2. Họp Ban chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lắk lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  3. Bế giảng Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho hội viên phụ nữ ở cơ sở năm 2023
  4. Thả cá giống bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Lăk và đập thủy lợi Buôn Triết
  5. Lễ bàn giao máy lọc nước uống sạch, trao quà khuyến học và dinh dưỡng tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Yang Tao./.