Thời sự huyện Lăk ngày 08/9/2020

Nội dung chương trình:

  1. Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2020
  2. Huyện Lăk khẩn trương dập ổ dịch Bạch hầu thứ 6 tại buôn Dranh A, xã Đăk Liêng
  3. PHỎNG VẤN: Bác sỹ Phạm Phú Anh – Phó giám đốc trung tâm y tế huyện Lắk
  4. Thắp sáng ước mơ cho trẻ đến trường tại xã Nam Ka
  5. Chợ Liên Sơn: nhiều tồn tại cần tháo gỡ  và những yêu cầu từ thực tiễn