Thời sự huyện Lắk ngày 08/11/2023

  1. UBND huyện thống nhất, điều chỉnh, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện
  2. Huyện Lăk thực hiện khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024
  3. Buôn Knăc, xã Buôn Triết đón nhận danh hiệu Buôn văn hóa
  4. UB MTTQ xã Đắk Liêng tổ chức giải bóng chuyền kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất
  5. Tuyên truyền an toàn giao thông cho các học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai./.