Thời sự huyện Lăk ngày 08/04/2021

Nội dung:

  1. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế Xã hội , đảm bảo Quốc phòng An ninh quý I năm 2021
  2. Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản về cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  3. Công ty TNHH Lâm nghiệp Lăk làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng
  4. Toạ đàm kỷ niệm ngày Bác Hồ tặng thơ cho thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam
  5. Nhạc sỹ Nguyễn Cường gặp gỡ lấy ý tưởng sáng tác ca khúc về huyện Lắk