Thời sự huyện Lăk ngày 07/6/2022

  1. Đoàn công tác huyện Lăk kiểm tra tiến độ thi công sữa chữa và nâng cao an toàn công trình đập Buôn Triết
  2. Lễ mừng thọ chúc thọ người cao tuổi tại thị trấn Liên Sơn
  3. Xã Buôn Tría tổ chức lễ mừng thọ, chúc thọ cho người cao tuổi
  4. Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng, chi trả quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  5. Công an xã Đăk Liêng thực hiện đăng kí, cấp biểm số xe xe Mô tô, xe gắn máy cho người dân
  6. Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2022 toàn huyện
  7. Kết quả thực hiện đề án 132 tại xã Yang Tao
  8. Trao tặng 4.000 giống cây ớt và cây cà cho các hộ gia đình buôn Pai Bi và buôn Dlây xã Đăk Nuê