Thời sự huyện Lăk ngày 07/10/2021

  1. Đoàn công tác huyện uỷ làm việc với xã Buôn Triết, xã Buôn Tría
  2. Đoàn công tác Huyện ủy làm việc với Ban thường vụ xã Krông Nô và xã Đăk Nuê
  3. Xã Đăk Phơi đón các công dân trở về từ vùng dịch
  4. Nông dân vượt khó làm kinh tế giỏi