Thời sự huyện Lắk ngày 06/3/2024

  1. Công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận xã An toàn khu xã Nam Ka
  2. Hội nghị giao ban nội chính tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tháng 2 năm 2024
  3. Đảng ủy xã Krông Nô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ
  4. Khai giảng lớp dạy đánh cồng chiêng và nhạc cụ dân tộc cho thanh thiếu niên tại buôn Jun, thị trấn Liên Sơn
  5. Đoàn từ thiện Miếu Bà Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho người nghèo tại xã Krông Nô
  6. Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Bông Krang./.