Thời sự huyện Lăk ngày 05/12/2019

Nội dung chương trình:

  1. Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lăk
  2. UBND huyện chỉ đạo tăng cường phát triển chăn nuôi áp dụng phương pháp an toàn sinh học và kiểm soát chặt chẽ tái đàn
  3. Đẩy mạnh các phong trào hoạt động từ thiện thực hiện mỗi cơ quan đơn vị gắn với một địa chỉ nhân đạo
  4. Hiệu quả triển khai thực hiện các chương trình đầu tư tại xã Krông Nô
  5. Đổi thay ở buôn 5 không – lách ló, xã Nam Ka huyện Lăk