Thời sự huyện Lăk ngày 04/10/2022

  1. Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Lắk
  2. UBND huyện tổ chức tặng quà, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi và 90 tuổi tại xã Buôn Tría và Đăk Liêng
  3. Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ đoàn thanh niên ở cơ sở năm 2022
  4. Xã Bông Krang đẩy nhanh gieo sạ vụ lúa Thu Đông năm 2022
  5. Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, sơ kết sản xuất vụ Hè Thu và triển khai sản xuất vụ Thu Đông 2022
  6. Ghi nhận tình trạng học sinh từ đủ 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông tại huyện Lắk