Thời sự huyện Lăk ngày 04/01/2023

  1. Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị trường học
  2. Triển khai xây dựng nhà làm việc các phòng ban chuyên môn UBND huyện
  3. Đại hội công đoàn cơ sở huyện ủy, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  4. Sôi nổi giải bóng chuyền nam, nữ xã Đắk Nuê lần thứ 2 năm 2022
  5. Nông dân xã Đăk Liêng tích cực làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2022 – 2023
  6. Buôn Yôk Đuôn xây dựng mô hình “thắp sáng đường buôn’’