Thời sự huyện Lắk ngày 03/4/2024

  1. UBND tỉnh họp trực tuyến chuyên đề về xây dựng cơ bản
  2. UBND huyện họp thẩm định phương án bảo tồn, phát huy giá trị nhà nghỉ Bảo Đại
  3. Khởi công xây dựng căn nhà mẫu cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
  4. Trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ khó khăn tại xã Krông Nô
  5. Khai mạc huấn luyện tự vệ khối cơ quan huyện năm 2024
  6. Ban Chỉ huy Quân sự huyện tặng quà cho buôn kết nghĩa Ja Tu, xã Buôn Triết
  7. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lắk phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hội
  8. Hội Cựu chiến binh xã Đăk Liêng tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
  9. Triển khai thi công dự án đường ven Hồ Lắk quanh điểm du lịch buôn Jun, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk./.