Thời sự huyện Lắk ngày 02/10/2023

  1. Sôi nổi giải bóng bàn và Tennis huyện Lắk mở rộng năm 2023
  2. Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Kiểm tra lớp thứ hai, năm 2023
  3. Hội nghị họp ban chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Krông Nô lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029
  4. Tặng cây sinh kế cho người dân xã Yang Tao
  5. Đề cương tuyên truyền ngày PCCC ngày 04/10./.