Thời sự huyện Lăk ngày 01/06/2021

  1. Bí thư Huyện uỷ Lăk tiết kiệm ngày lương mua giống cây ăn quả tặng hộ nghèo
  2. Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh về phòng chống dịch Covid-19
  3. Huyện ủy Lăk công bố quyết định về công tác cán bộ
  4. Lan toả yêu thương từ quỹ tiết kiệm làm theo lời Bác
  5. Hội nông dân huyện cùng TDP Đoàn Kết trồng 40 cây Hoàng Yến
  6. Họp thôn, buôn triển khai công tác chuẩn bị trồng thí điểm giống cây mít thái trên địa bàn xã Yang Tao
  7. Khen thưởng các tập thể và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
  8. Xã Đăk Nuê thu nhanh lúa Đông Xuân triển khai xuống giống vụ Hè Thu