Thảo luận chất vấn, trả lời chất vấn bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện và bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021