Đoàn công tác của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và ngành Giáo dục huyện Lăk đến thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt

Đoàn công tác của Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND và ngành Giáo dục huyện Lăk đến thăm quan, học tập kinh nghiệm tại Trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt